2 900  / 24h vč. DPH

Iveco Daily – manuál

2 900  / 24h vč. DPH

VW Crafter – hydraulické čelo

3 500  / 24h vč. DPH

Iveco Daily Maxi – manuál

3 500  / 24h vč. DPH

Iveco Daily Manuál

2 900  / 24h vč. DPH

Iveco Daily Manuál

3 500  / 24h vč. DPH

Iveco Daily Mini Automat

3 500  / 24h vč. DPH

Iveco Daily 7 míst

3 500  / 24h vč. DPH

Iveco Daily Maxi – automat

23 990  / 24h vč. DPH

Přepravník motocyklů

87 990  / 24h vč. DPH

Autopřepravník sklopný 2700Kg 4060×2000

93 990  / 24h vč. DPH

Přívěs sklopný dozadu

159 990  / 24h vč. DPH

Pongratz PMT 360/18 T

44 990  / 24h vč. DPH

Pongratz LPA 300/15 G

59 990  / 24h vč. DPH

Pongratz LH 3100/16 G-AL

109 990  / 24h vč. DPH

Autotransportér 4700×2020

79 990  / 24h vč. DPH

Přívěs 1-stranný sklápěč Pongratz RK 2600/15 G-AL HP 1500kg

40 990  / 24h vč. DPH

Přívěs s plachtou

50 990  / 24h vč. DPH

Pongratz LPA 300/15 U

24 990  / 24h vč. DPH

Přívěs LPA 206/12U

29 990  / 24h vč. DPH

Přívěs LPA 250/13U

38 990  / 24h vč. DPH

Přívěs LPA 300/15U

70 990  / 24h vč. DPH

Valníkový přívěs Pongratz LH 3100/16 T-AL

79 990  / 24h vč. DPH

Valníkový přívěs Pongratz LH 4000/20 T-AL, 2700 kg

69 990  / 24h vč. DPH

Přepravník automobilů Pongratz L-AT 350 G-K, 1500 kg

84 990  / 24h vč. DPH

Přepravník automobilů Pongratz L-AT 400 T-K-2, 2600 kg

12 990  / 24h vč. DPH

Pongratz LPA 206 U-B-300